Crisisorganisatie UWV

Om effectief op te kunnen treden in geval van een (dreigende) crisis, zoals langdurige onbereikbaarheid van de online omgeving, heeft UWV een crisisorganisatie ingericht. De crisisorganisatie opereert zowel op centraal als decentraal niveau. Het centrale crisisteam staat onder leiding van de raad van bestuur. In de districten en op het hoofdkantoor zijn districtscrisisteams geformeerd. De teams oefenen eenmaal per jaar een aan de praktijk ontleend scenario. Door deze oefeningen blijven de crisisteams in staat adequaat op te treden in crisissituaties.

In 2016 hebben we 9 crisisoefeningen georganiseerd. In juli hebben de leden van de centrale crisisorganisatie een bedrijfsbezoek aan luchthaven Schiphol gebracht om kennis en ervaring op het gebied van crisismanagement en bedrijfscontinuïteit uit te wisselen.

De raad van bestuur heeft opdracht gegeven om het beleid ten aanzien van bedrijfscontinuïteitsmanagement te actualiseren. Eind 2016 zijn we gestart met een evaluatie en inventarisatie. In 2017 leidt dit tot een geactualiseerd beleid op het gebied van Business Continuity Management (BCM).

Het afgelopen jaar zijn 16 ketencalamiteitenplannen opgeleverd. Deze plannen beschrijven de taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen bij de verschillende ketenprocessen. Per bedrijfsproces is een ketenburgemeester eindverantwoordelijk, zowel in de normale situatie als in het geval van een calamiteit. De ketenburgemeesters zorgen samen met de IV‑regisseurs voor het onderhoud van de ketencalamiteitenplannen.

De crisisorganisatie op centraal niveau is in 2016 een aantal keren bij elkaar geweest om de eerdere verstoring rond de inkomstenopgave Wwz verder op te lossen. Deze verantwoordelijkheid is inmiddels overgedragen aan de staande organisatie.