Doelmatige uitvoerder

UWV is een doelmatige uitvoerder. De uitvoeringskosten (de uitgaven voor onder meer personeel, huisvesting en automatisering) zijn relatief laag. In 2016 bedroegen de totale uitvoeringskosten van UWV € 1.738 miljoen. Dat is 6,8%van de totale lasten van UWV.

In de periode 2002‒2011 heeft UWV al ruim € 900 miljoen aan bezuinigingen gerealiseerd. Voor de periode 2012‒2018 is de bezuinigingsopdracht in totaal ongeveer € 489 miljoen. Daarvan is tot en met 2015 € 401 miljoen gerealiseerd. In de periode 2016‒2018 moeten we nog eens € 88 miljoen bezuinigen.

De gerealiseerde reguliere kosten (het bedrag exclusief bijzondere lasten, project- en frictiekosten) zijn toegenomen van € 1.636,6 miljoen in 2015 naar € 1.641,8 miljoen in 2016, een toename van 0,3%. Over 2016 is een budgetoverschrijding van € 2,4 miljoen gerealiseerd (0,1%).

De uitvoeringskosten 2016 zijn met een kleine overschrijding van per saldo € 3,5 miljoen (0,2%) vrijwel op het niveau van de begroting uitgekomen.