WIA‑beoordelingen

Sinds het vierde kwartaal 2015 is het aantal WIA‑aanvragen fors toegenomen (van 55.600 in 2015 naar 60.100 in 2016). We hebben in 2016 dan ook meer WIA‑aanvragen afgehandeld dan in 2015 (52.300 tegenover 49.000). Het gaat hierbij om aanvragen van zieke werknemers met een vast dienstverband en zieke WW’ers, die vallen onder het vangnet van de Ziektewet. De verantwoordelijkheid voor de begeleiding van de zieke werknemers met een vast dienstverband ligt bij de werkgevers; UWV ziet zieke werknemers pas bij de WIA‑aanvraag. De toename van het aantal WIA‑aanvragen voor zieke WW’ers is onder meer het gevolg van de stijging van het aantal WW’ers in de afgelopen jaren. Deze stijging werkt met een vertraging van 2 à 3 jaar door in het aantal WIA‑aanvragen.

Wel is de achterstand in 2016 toegenomen tot 1.625 (was 1.042 in 2015), ondanks dat we veel meer aanvragen hebben afgehandeld.