Elektronische gegevensuitwisseling met gerechtsdeurwaarders

Tot nu toe ontving UWV van gerechtsdeurwaarders een schriftelijke stroom verzoeken om informatie (VOI). UWV en de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders hebben deze omgezet in een digitale uitwisseling, e‑VOI. Met e‑VOI hebben gerechtsdeurwaarders inzage in gegevens over uitkeringen die door UWV worden betaald: de hoogte ervan, toegepaste verrekening en/of eerder gelegde beslagen. Op basis van deze gegevens kan de gerechtsdeurwaarder vaststellen of beslag gelegd kan worden. In samenwerking met de Nederlandse Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders zijn stappen gezet in standaardisering en in digitalisering van de onderlinge communicatie. Zo is er een gestandaardiseerde derdenverklaring ontwikkeld. Dit scheelt zowel UWV als de gerechtsdeurwaarders werk.