COPC‑gecertificeerd

UWV voldoet, met een handjevol andere bedrijven in Nederland, aan de eisen van het Customer Operations Performance Center (COPC). Dat is een wereldwijd besturingsmodel, gericht op hogere klanttevredenheid en betere kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten. Om het certificaat te behalen, moeten elk jaar de resultaten ten gunste van de klant verbeteren. Omdat we bij de audit van UWV Klantencontact in 2014 nagenoeg het maximumaantal punten hebben behaald (2.983 van de 3.000), heeft de volgende audit pas in 2016 plaatsgevonden.

Dit jaar zijn zowel de werknemerstelefoon als de werkgeverstelefoon van UWV opnieuw COPC‑gecertificeerd. In september is ook onze oplosservice (de afhandeling van klachten) onderworpen aan een COPC‑audit. Daarbij zijn 2.669 van de benodigde 2.900 punten behaald, Er zijn 10 verbeterpunten geconstateerd; UWV had 90 dagen om herstelmaatregelen te treffen.