Leiderschap van medewerkers en managers

De expertise en inzet van onze medewerkers bepalen voor een groot deel de kwaliteit van onze dienstverlening. In de eerste helft van 2016 hebben we een nieuwe koers op personeelsgebied vastgesteld. In de periode 2016 tot 2019 zetten we meer dan ooit in op een gezonde wisselwerking tussen werknemer en werkgever, onder het motto ‘goed werknemer- en werkgeverschap’. We hebben daarbij 4 speerpunten geformuleerd: leiderschap van medewerkers en managers, fit en vitaliteit, diversiteit en inclusiviteit, en aantrekkelijk werkgeverschap.

Wanneer het herstel van de economie doorzet, zal het werkaanbod bij UWV verder teruglopen. Maar er spelen meer belangrijke ontwikkelingen op personeelsgebied. Taken en functies veranderen, doordat we de bedrijfsprocessen steeds verder automatiseren en doordat nieuwe wet- en regelgeving leidt tot nieuwe werkprocessen. Daarnaast is het aandeel van de groep ‘oudere’ medewerkers binnen UWV de afgelopen jaren fors gegroeid en moeten medewerkers door de verhoging van de pensioenleeftijd steeds langer doorwerken. De gemiddelde leeftijd van de UWV‑medewerker is inmiddels ruim 48 jaar.

Om al deze redenen bevorderen we duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van onze medewerkers, en uitstroom naar werk elders. Hierbij heeft de medewerker nadrukkelijk zijn eigen verantwoordelijkheid. De manager heeft een belangrijke rol in het stimuleren, coachen en faciliteren van de medewerker en vervult een voorbeeldfunctie.

Ons streven is medewerkers die boventallig worden zo veel mogelijk tijdelijk op een andere plek in de organisatie in te zetten, of intern te herplaatsen. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn, begeleiden we hen naar werk buiten UWV. Deze strategie past bij onze opvatting van goed werkgeverschap en bij onze maatschappelijke taakopvatting: bevorderen dat mensen werk vinden. In 2016 zijn 181 medewerkers boventallig geworden, minder dan in 2015 (205).