Fit en vitaliteit

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers, ongeacht hun leeftijd, energiek en bevlogen een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Vitale medewerkers voelen zich beter, functioneren beter en zijn beter in staat te anticiperen en reageren op veranderingen. We faciliteren onze medewerkers door hen perspectief, handvatten en instrumenten te bieden en door de juiste omgeving te creëren, maar de medewerker heeft zelf de regie.

In juli 2016 zijn we op 4 vestigingen gestart met dynamisch werken. We bieden onze medewerkers daar dynamische werkplekken met onder andere stabureaus, fietsstoelen en loopbanden. Op basis van de ervaringen zullen we beslissen of we deze faciliteiten op meer locaties zullen aanbieden.