Uitstroom uit de Ziektewet 2017

Vangnetcategorie

2017 t/m augustus

2016 t/m augustus

Zwangerschap

48.500

50.800

Uitzendkrachten

21.100

19.300

Flex overig (stagiairs, oproepkrachten, overige bijzondere dienstverbanden)

6.300

5.400

Ontslag (einde dienstverband)

27.900

25.100

Zieke werklozen

51.300

57.200

Vrijwillig verzekerden

3.600

3.800

No-riskpolis

32.600

28.100

Overig

400

300

   

Totaal

191.700

190.000

In de eerste 8 maanden van 2017 werden 1% meer Ziektewet‑uitkeringen beëindigd dan in de eerste 8 maanden van 2016 (191.700 tegenover 190.000). De tabel toont het aandeel van de verschillende vangnetcategorieën binnen de uitstroom uit de Ziektewet.