Beëindigde uitkeringen 2017

 

2017 t/m augustus

2016 t/m augustus

%

WW

326.392

 

353.490

 

-8%

Arbeidsongeschiktheidswetten

28.789

 

28.246

 

2%

WIA

11.788

 

10.077

 

17%

WGA

 

7.367

 

6.137

20%

IVA

 

4.421

 

3.940

12%

WAO

12.095

 

13.319

 

-9%

WAZ

932

 

920

 

1%

Wajong

3.974

 

3.930

 

1%

oWajong

 

2.513

 

2.658

-5%

Wajong 2010

 

1.396

 

1.224

14%

Wajong 2015

 

65

 

48

35%

Ziektewet

191.655

 

190.046

 

1%

Wazo

89.425

 

91.952

 

-3%

      

Totaal

636.261

 

663.734

 

-4%

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Circa 1,3 miljoen mensen ontvingen in de eerste 8 maanden van 2017 gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging. De tabel toont het aantal beëindigde uitkeringen voor de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.