Lopende uitkeringen 2017

 

2017 t/m augustus

2016 t/m augustus

%

WW

362.132

 

426.635

 

-15%

Arbeidsongeschiktheidswetten

809.966

 

810.411

 

0%

WIA

269.358

 

246.014

 

9%

WGA

 

174.599

 

165.654

5%

IVA

 

94.759

 

80.360

18%

WAO

281.349

 

302.276

 

-7%

WAZ

12.670

 

14.228

 

-11%

Wajong

246.589

 

247.893

 

-1%

oWajong

 

175.628

 

178.647

-2%

Wajong 2010

 

65.529

 

66.491

-1%

Wajong 2015

 

5.432

 

2.755

97%

Ziektewet

89.938

 

89.201

 

1%

Wazo

39.068

 

40.099

 

-3%

      

Totaal

1.301.104

 

1.366.346

 

-5%

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Circa 1,3 miljoen mensen ontvingen in de eerste 8 maanden van 2017 gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging. De tabel toont het aantal lopende uitkeringen voor de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.

UWV betaalde in de eerste 8 maanden van 2017 een bedrag van € 13,3 miljard aan uitkeringen (eerste 8 maanden van 2016: € 13,5 miljard).