Voorkomen van instroom in de WIA 2017

 

Norm

Resultaat

Resultaat

 

2017

2017

2016

  

t/m augustus

 

Gemiddelde verzuimduur in het eerste Ziektewet-jaar in dagen

65 dagen

54

53 dagen

Percentage uitstroom in tweede Ziektewet-jaar

20,0%

19,3%

19,8%

Bepaalde groepen (ex‑)werknemers hebben geen werkgever die voor hun verzuimbegeleiding en re‑integratie verantwoordelijk is. Deze zogenoemde vangnetters vallen onder de Ziektewet. Het gaat onder meer om zieke werklozen, zieke uitzendkrachten en flexwerkers, en werknemers die ziek zijn aan het einde van hun (tijdelijke) contract en/of dienstverband (eindedienstverbanders). UWV begeleidt deze mensen op sociaal‑medisch gebied, zoals de werkgever en de arbodienst dat doen voor de werknemers van reguliere werkgevers.

De eerste score in de tabel betreft de gemiddelde verzuimduur van mensen die in het eerste Ziektewet‑jaar uitstromen. De tweede score is het percentage mensen dat uitstroomt tot de maximale datum in het tweede Ziektewet‑jaar. De tweede score is lager dan de norm; we hebben nog steeds te maken met schaarse capaciteit aan verzekeringsartsen en de druk die dat oplevert op de inzet voor de Ziektewet‑beoordelingen.