Uitstroom naar werk van mensen met een arbeidsbeperking 2017

 

*2017

*2016

 

t/m augustus

t/m augustus

Mensen met recht op Wajong-uitkering (excl. plaatsingen met behoud van arbeid)

5.600

5.000

Mensen met recht op overige arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

3.300

3.200

Mensen met recht op WAO-/WAZ-uitkering

200

300

Mensen met recht op WIA-uitkering

1.700

1.500

Mensen met recht op Ziektewet-uitkering

1.400

1.400

   

Aantal aan werk geholpen mensen met een arbeidsbeperking

8.900

8.200

  • *De aantallen worden op verschillende manieren berekend. Bij de Wajong tellen we alleen de mensen die een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden voor minimaal 12 uur per week hebben aanvaard. Bij de WIA, WAO en WAZ tellen we de mensen van wie het re‑integratiedienstverleningstraject is beëindigd omdat ze voor hun resterende verdiencapaciteit werk hebben aanvaard. Voor de Ziektewet tellen we uitsluitend de mensen die na een re-integratietraject aan het werk zijn gekomen.

Mensen met een arbeidsbeperking bieden we waar mogelijk persoonlijke dienstverlening. Daarbij kopen we bijvoorbeeld een re‑integratiedienst of -traject in bij re‑integratiebedrijven, of schakelen we een (interne) jobcoach in. We beperken ons nadrukkelijk niet tot de doelgroep voor de banenafspraak. In de eerste 8 maanden van 2017 hebben we voor 10.300 WGA‑klanten werkplannen opgesteld. Daarin zijn de afspraken vastgelegd om waar mogelijk het doel van een reguliere baan te realiseren.

In de eerste 8 maanden van 2017 vonden 8.900 mensen met een arbeidsbeperking een baan. Dat zijn er 700 meer dan in de eerste 8 maanden van 2016. Onder hen waren 5.600 Wajongers.