ICT-kosten 2017

 

Realisatie

Bedragen x € 1 miljoen

2017 t/m augustus

Eigen personeel dat werkzaam is in ICT-functies

77,9

Hardware

16,6

Standaard software

24,9

Spraak- en dataverbindingen

8,5

Inhuur van externe personele capaciteit t.b.v. ICT-taken

25,6

Aan ICT-leveranciers uitbestede diensten

91,8

  

Totale ICT-kosten t.b.v. de uitvoering

245,3

Met ingang van 2017 rapporteert UWV volgens een voor alle overheidsorganisaties voorgeschreven indeling over de opbouw van de ICT‑kosten. In de eerste 8 maanden van 2017 bedroegen de ICT‑kosten voor de uitvoering van UWV € 245,3 miljoen.