Uitstroom naar werk van mensen met een WW‑uitkering 2017

In de eerste 8 maanden van 2017 heeft UWV van 115.000 mensen de WW‑uitkering beëindigd wegens werkhervatting. UWV heeft geen zicht op het exacte aantal WW’ers dat het werk heeft hervat. Dat komt doordat uitkeringen sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) pas formeel worden beëindigd wanneer vaststaat dat er 2 maanden lang sprake is geweest van voldoende inkomsten. WW’ers moeten dus nog 2 maanden na werkhervatting een inkomstenopgave indienen. Wanneer een klant dit niet doet, staat niet vast dat het werk is hervat en wordt de uitkering beëindigd wegens het niet indienen van een inkomstenopgave.