Extra budget voor 50‑plussers 2017

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft voor 2017 en 2018 € 34 miljoen extra budget beschikbaar gesteld in het kader van het actieplan Perspectief voor 50‑plussers. Een deel van dit budget zetten we in voor onze dienstverlening aan werkzoekenden: met de extra middelen kunnen we intensieve, persoonlijke dienstverlening bieden aan WW‑gerechtigden met een zwakke arbeidsmarktpositie. Dit zijn merendeels werkzoekenden van 50 jaar en ouder. We bekijken steeds aan de hand van de situatie van de klant welke interventies passend zijn, zoals een adviesgesprek, workshop, competentietest en/of netwerktraining.

Daarnaast hebben we € 22,7 miljoen extra budget gekregen voor de dienstverlening aan werkgevers en het organiseren van meer ontmoetingen tussen werkgevers en werkzoekenden. Het gaat dan bijvoorbeeld om speeddates, speedmeets, voorlichtingsbijeenkomsten en banenmarkten.