Scholingsvoucher en plaatsingsfee 2017

Sinds 1 mei 2016 was tijdelijk een scholingsvoucher beschikbaar voor een brede doelgroep. WW’ers, zelfstandigen en werknemers die onzeker zijn over de toekomst van hun baan konden zich hiermee laten om‑ of bijscholen naar een kansberoep. Dat beroep moet voorkomen op een door UWV vastgestelde lijst, die te vinden is op uwv.nl. Het budget voor de brede doelgroep is inmiddels op. (Voormalige) medewerkers in de langdurige zorg komen nog wel in aanmerking voor een scholingsvoucher. We hebben in de eerste 8 maanden van 2017 10.400 scholingsvouchers toegekend, waarvan 9.400 voor de oorspronkelijke, brede doelgroep en 1.000 voor medewerkers in de langdurige zorg.

De plaatsingsfee is een tijdelijke subsidie voor private intermediairs, zoals uitzendbureaus en re‑integratiebureaus, die 50‑plussers aan het werk helpen. De hoogte van de fee loopt op naarmate de arbeidsovereenkomst met de 50‑plus‑WW’er langer duurt, met een maximum van € 1.500. Voorwaarde is dat de 50‑plusser gaat werken voor minstens 50% van het aantal uren waarvoor hij een uitkering ontvangt, met een minimum van 12 uur per week. De eerste fee kan worden aangevraagd nadat een 50‑plusser 3 maanden heeft gewerkt. In de eerste 8 maanden van 2017 zijn 3.200 aanvragen toegekend. Dit zijn vervolgaanvragen op een eerdere toekenning. De plaatsingsfee was een tijdelijke regeling die beschikbaar was tot 1 oktober 2016.

Daarnaast bieden we WW‑gerechtigden de mogelijkheid van een brug‑WW aan. Dit is bedoeld om werkgevers ertoe te bewegen iemand in dienst te nemen en met scholing geschikt te maken voor de nieuwe functie. De brug‑WW compenseert de uren die de werknemer tijdens zijn nieuwe baan met een opleiding bezig is. UWV stelt werkzoekenden tijdens deze scholing volledig vrij van de sollicitatieplicht. Van januari tot half augustus 2017 is aan 58 WW‑gerechtigden ontheffing van de sollicitatieplicht verleend in verband met brug‑WW. Het valt UWV op dat er weinig gebruik wordt gemaakt van de regeling. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) laat dit onderzoeken.