Activeren breder zoekgedrag 2017

Voor mensen aan wie sinds 1 juli 2015 een WW‑uitkering is toegekend, geldt dat na 6 maanden werkloosheid in principe alle arbeid passend is. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft per 1 april 2015 extra middelen beschikbaar gesteld voor het activeren van breder zoekgedrag. Met WW‑gerechtigden die nog geen werkoriëntatiegesprek hebben gehad, voeren we in de zesde of zevende maand van werkloosheid een face‑to‑facegesprek. Hierin maakt de adviseur werk van UWV afspraken met de werkzoekende over diens sollicitatieactiviteiten. In de eerste 8 maanden van 2017 zijn 24.700 van deze activeringsgesprekken gevoerd.