Beoordeling re‑integratieverslag 2017

Als een werknemer ziek is, betaalt de werkgever het loon gedurende maximaal 2 jaar (104 weken) door. Wij beoordelen hun gezamenlijke inspanningen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te laten gaan. Dit doen we op basis van het re‑integratieverslag dat werkgever en werknemer opstellen bij het indienen van de WIA‑aanvraag. We hebben in de eerste 8 maanden van 2017 22.000 re‑integratieverslagen beoordeeld.

Indien we op basis van het re‑integratieverslag vaststellen dat de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen, legt UWV een loonsanctie op en moet de werkgever de zieke werknemer maximaal 1 jaar langer doorbetalen. In de eerste 8 maanden van 2017 legden we 1.400 inhoudelijke loonsancties op, meer dan in de eerste 8 maanden van 2016. We legden ook ruim 1.100 administratieve loonsancties op wegens een onvolledig re‑integratieverslag, iets minder dan in de eerste 8 maanden van 2016.