Project Intensivering WGA 80‑100 2017

We zijn in september 2015 een project gestart waarbij regiovestigingen activerende intensieve dienstverlening bieden aan mensen met een volledige WIA/WGA‑uitkering (80‑100%). Het gaat om mensen die in 2011 om arbeidskundige redenen zijn ingestroomd in de WIA. Dit jaar is de doelgroep uitgebreid met mensen die in 2012 zijn ingestroomd. Vanaf 1 januari 2017 nemen 30 regio’s deel aan het project.

Het doel van het project is tweeledig. UWV herstelt het contact met deze mensen om te kijken hoe ze ervoor staan, welke mogelijkheden ze hebben en wat ze nodig hebben. Dit kan, indien nodig, resulteren in een overleg met de verzekeringsarts voor een herbeoordeling om vast te stellen of de klant nog recht heeft op de uitkering. Sinds de start van het project is voor 977 klanten een herbeoordeling aangevraagd. Daarnaast kan UWV met het project onderzoeken hoeveel mensen uit de doelgroep dankzij de intensieve dienstverlening op maat weer in beweging komen en uiteindelijk aan de slag gaan, betaald of onbetaald. De deelnemende regiovestigingen brengen in beeld welke activiteiten worden ingezet en welke resultaten dit oplevert. In 2017 trekken we voor dit project in totaal € 12 miljoen uit.

Inmiddels zijn er circa 24.300 gesprekken gevoerd met 7.000 klanten uit de doelgroep. 66% van hen heeft een beperkt netwerk of leeft zelfs geïsoleerd. Veel van deze klanten zijn ervan overtuigd dat zij niets meer kunnen. De eerste activeringsgesprekken gaan daar vaak over. Verder legt UWV voor hen verbinding met gemeentelijke voorzieningen die voorheen onbenut bleven. Daarnaast zorgen we voor activerende interventies voor mensen die al richting de arbeidsmarkt kunnen bewegen. We verwachten dat de ondersteuning, aandacht en activering helpen om het zelfvertrouwen van de doelgroep te vergroten, waardoor ze op de langere termijn meer kansen hebben om weer werk te vinden. Inmiddels doen 875 klanten vrijwilligerswerk, 286 klanten zijn gedeeltelijk weer aan het werk en 58 klanten volledig.