Re‑integratie van Wajongers 2017

Via een klantprofiel maken wij voor bedrijven inzichtelijk welke Wajongers in hun regio beschikbaar zijn voor werk, en wat zij kunnen. In het klantprofiel vermelden we niet alleen persoonsgegevens, arbeidsverleden, gegevens over gevolgde opleidingen en het aantal uren dat de klant kan werken. We nemen bijvoorbeeld ook op wat diens competenties en affiniteiten zijn, in welke sector hij zou willen werken, en welke taken en werkomgeving bij hem passen. Werkgeversadviseurs, adviseurs intensieve dienstverlening en arbeidsdeskundigen in de regio letten op de bruikbaarheid van de klantprofielen. Ook monitoren de regio’s of de klantprofielen volledig zijn ingevuld.

Eind augustus 2017 telden we 71.700 Wajongers met een duidelijk klantprofiel. We hebben de ambitie dat we eind 2017 76.000 klantprofielen voor Wajongers hebben opgesteld. Daarnaast vragen wij Wajongers om op werk.nl een cv te plaatsen, om hun talenten, vaardigheden, mogelijkheden en belemmeringen in beeld te brengen. Voor een groot deel van de Wajongers is het zelf opstellen van een cv te hoog gegrepen. Op verzoek helpen we ze daarbij. Eind augustus 2017 hadden 9.500 Wajongers een cv op werk.nl geplaatst.