Subsidieregeling Individuele plaatsing en steun 2017

Het overgrote deel van de mensen met een lichte of matige psychische aandoening is in staat daarmee te werken en doet dat ook, soms met begeleiding en ondersteuning. De arbeidsparticipatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen blijft echter beduidend achter. Om hun arbeidsparticipatie te bevorderen, stelt UWV voor de komende 5 jaar een onderzoeksubsidie van € 20 miljoen beschikbaar voor de inzet van de methode Individuele plaatsing en steun (IPS) voor UWV‑klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. IPS is een bewezen effectieve methodiek die ggz‑instellingen inzetten voor mensen met ernstige psychische aandoeningen die zelf aangeven te willen werken. Zij worden met inzet van deze methodiek bemiddeld naar en ondersteund bij het behoud van betaald werk. UWV subsidieert vanaf 1 januari 2017 jaarlijks 500 IPS‑trajecten, inclusief onderzoek naar het verloop van de trajecten.

De € 4 miljoen die hiervoor jaarlijks beschikbaar is, komt uit het re‑integratiebudget. Ggz‑instellingen die volgens het model werken, kunnen een beroep doen op subsidie. Via de subsidieregeling hebben we in het eerste traject van 2017 aan 23 instellingen 247 trajecten toegekend voor een bedrag van € 2 miljoen. In juli is het tweede traject van start gegaan. Hierin hebben 23 instellingen 248 trajecten toegekend gekregen voor de tweede € 2 miljoen.