Onderwijsvoorzieningen 2017

In de eerste 8 maanden van 2017 hebben we 4.653 onderwijsvoorzieningen toegekend. Dat is meer dan in de eerste 8 maanden van 2016. Onderwijsvoorzieningen worden gefinancierd met een bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten. We hebben in de eerste 8 maanden van 2017 € 15,7 miljoen aan voorzieningen uitgegeven: € 14,7 miljoen voor de klant en € 1 miljoen voor uitvoeringskosten conform het voor 2017 geraamde bedrag. Het bedrag van € 14,7 miljoen voor de klant bestaat uit € 7 miljoen voor intermediaire voorzieningen (zoals een doventolk), € 2,4 miljoen voor meeneembare voorzieningen (zoals een brailleleesregel) en € 5,3 miljoen voor vervoersvoorzieningen (zoals de aanpassing van een auto).

De uitgaven in de eerste 8 maanden van 2017 zijn iets hoger dan in dezelfde periode van 2016. De grootste toename zien we, sinds het derde kwartaal van 2016, bij de tolkvoorziening in het primaire onderwijs. Dat is waarschijnlijk een gevolg van de invoering van passend onderwijs in 2014, waardoor meer kinderen met een beperking naar het reguliere basisonderwijs gaan. We verwachten dat de kosten voor onderwijsvoorzieningen in 2017 op € 23 miljoen uitkomen, € 1 miljoen boven het beschikbaar gestelde budget.