Jobcoaching 2017

Werknemers met een ziekte of beperking die begeleiding op het werk nodig hebben, kunnen bij UWV een jobcoach aanvragen. De jobcoach begeleidt de werknemer op de werkvloer en kan een persoonlijk trainingsprogramma opstellen. Doel is dat de werknemer binnen uiterlijk 3 jaar zelfstandig zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Bij werknemers die permanent zijn aangewezen op de ondersteuning van een jobcoach geldt de maximale termijn van 3 jaar niet.

We maken onderscheid tussen externe jobcoaching, waarbij de klant gecoacht wordt door een coach van een jobcoachbedrijf, en interne jobcoaching, waarbij de werkgever subsidie krijgt om een jobcoach uit het eigen bedrijf in te zetten. Een combinatie van beide vormen is ook mogelijk. In de eerste 8 maanden van 2017 is 15.810 keer externe jobcoaching toegekend; in 959 gevallen ging het om een toekenning voor een jobcoachperiode met een termijn langer dan 3 jaar. Daarnaast is 2.350 keer interne jobcoaching toegekend voor 1.927 klanten.