Online dienstverlening aan werkgevers 2017

Op werk.nl kunnen werkgevers vacatures publiceren en zelf cv’s zoeken in de cv‑bank. Ook kunnen ze op de site een eigen beveiligde Mijn werk.nl‑omgeving aanmaken. In de eerste 8 maanden van 2017 werd deze omgeving maandelijks gemiddeld 80.000 keer bezocht, via gemiddeld 7.000 werkgeversaccounts. Werkgevers bekeken per maand gemiddeld 1,6 miljoen keer een cv. Sinds mei van dit jaar kunnen werkgevers zelf via werk.nl een beroepenkaart opvragen waarin informatie staat over het actuele cv‑aanbod van werkzoekenden in dat beroep en eventuele alternatieve zoekberoepen. Er zijn tot nu toe 1.400 beroepenkaarten opgevraagd.

Op het werkgeversportaal op uwv.nl kunnen werkgevers relevante informatie vinden over de wetten die UWV uitvoert. Ook kunnen ze er steeds meer digitale diensten afnemen via een persoonlijk, beveiligd account. Werkgevers kunnen er bijvoorbeeld zelf nagaan of een sollicitant of werknemer staat ingeschreven in het doelgroepregister. Met een digitale regelhulp kunnen ze snel zien of ze recht hebben op premiekorting als ze iemand in dienst nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verder kunnen werkgevers er hun ziek‑, zwangerschaps‑ en hersteldmeldingen doen via de Verzuimmelder en Digipoort. De Verzuimmelder is bedoeld voor kleinere aantallen meldingen, Digipoort voor grotere aantallen. In juli hebben we de informatie voor werkgevers over herbeoordelingen verbeterd. Zo is verduidelijkt in welke gevallen werkgevers een herbeoordeling kunnen aanvragen en hoe dit in zijn werk gaat. Ook de informatie voor eigenrisicodragende (ERD) werkgevers is verbeterd. Het is nu duidelijker wat de rechten en plichten van respectievelijk de werkgever en de werknemer zijn. Op 1 september is de vernieuwde ERD‑premiewijzer live gegaan. Met deze gebruiksvriendelijke tool kunnen werkgevers hun premie berekenen als ze in het publieke bestel blijven of naar het eigenrisicodragerschap overstappen.

Werkgevers kiezen steeds vaker voor het digitale kanaal. Dat zien we terug in het sterk groeiende aantal gebruikers van het werkgeversportaal. Uit onderzoek blijkt dat dat in de eerste 8 maanden van 2017 50% hoger was dan in dezelfde periode in 2016. Het werkgeversportaal kreeg over de eerste 8 maanden van 2017 797.000 bezoeken; dat is gemiddeld 100.000 bezoeken per maand. Eind augustus 2017 telden we bijna 132.500 werkgeveraccounts en waren er bijna 59.100 werkgevers aangesloten op Digipoort.