Convenanten via landelijk Werkgeversservicepunt 2017

De Werkgeversservicepunten richten zich primair op het vinden van vacatures en het creëren van vacatures en toezeggingen daarvoor (zogeheten baanopeningen) bij werkgevers en in sectoren. Bijzondere aandacht krijgt de dienstverlening aan werkgevers die een kans willen geven aan mensen die staan ingeschreven bij het landelijk doelgroepregister voor de banenafspraak of aan langdurig werklozen.

Via ons landelijk Werkgeversservicepunt sluiten we met werkgevers en sectoren convenanten en samenwerkingsafspraken om vooral mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Bij landelijke werkgevers is een toenemende behoefte aan dienstverlening merkbaar. Het landelijk Werkgeversservicepunt is in gesprek met diverse werkgevers uit de sectoren detailhandel, schoonmaak en zakelijke dienstverlening om te komen tot nieuwe samenwerkingsafspraken.

In de eerste 8 maanden van 2017 zijn via het landelijk Werkgeversservicepunt nieuwe landelijke convenanten, samenwerkingsovereenkomsten en intentieverklaringen afgesloten met onder andere drogisterij‑ en parfumerieketen AS Watson, uitzendbedrijf Randstad Techniek, horeca‑ en retailconceptenbedrijf Vermaat Groep, toezicht‑ en handhavingsdienstenbedrijf City 360, Public Support, Bikeflex, ABN AMRO, Kruidvat en EW Facility Services.

ABN AMRO en UWV werkten al samen op het project Warm Welkom, waarin op 10 bankkantoorlocaties in het land een gastheer/vrouw uit de doelgroep banenafspraak is geplaatst. ABN AMRO wil dit nu op meerdere locaties gaan doen. Het gaat om 30 plaatsen verspreid over verschillende kantoren in het land. Public Support heeft de afgelopen jaren in samenwerking met UWV 235 mensen in dienst genomen, waarvan 75% 50 jaar of ouder is. De komende jaren wil Public Support 150 werkzoekenden plaatsen, 75 per jaar. Met Bikeflex is een omscholingstraject tot fietstechnicus afgesproken met een leerperiode van 8 weken.

In maart 2017 heeft UWV in samenwerking met softwarebedrijf Microsoft voor werkzoekenden het Continuous Learning Event georganiseerd. Tijdens dit event volgden ICT’ers inspiratiesessies en workshops. Hierbij lag de inhoudelijke nadruk op vakgebieden waar een groot tekort is aan geschikt personeel. Verder maakten de werkzoekenden tijdens het event kennis met opleiders als Global Knowledge en werkgevers in de ICT‑branche zoals Centric, het ministerie van Defensie en KPN. Het is Microsofts ambitie om minimaal 50 van de eventdeelnemers aan een baan te helpen.