Arbeidsmarktinformatie 2017

UWV biedt actuele informatie en advies aan over de landelijke, regionale en sectorale arbeidsmarkt. Met de maandelijkse publicaties geeft UWV inzicht in de arbeidsmarktontwikkeling en de verhouding tussen vraag en aanbod van diverse klantgroepen, zoals jongeren, 50‑plussers en WW’ers. We voorzien de regio’s onder meer van regionale arbeidsmarktinformatie en sectorale arbeidsmarktanalyses voor regionaal arbeidsmarktbeleid. Deze informatie bieden wij niet alleen aan via (online) publicaties maar ook door presentaties, workshops en interviews van arbeidsmarktadviseurs op het hoofdkantoor en in de regio.

We ontsluiten de arbeidsmarktinformatie via een speciaal portaal op werk.nl. Dit portaal biedt, naast landelijke en sectorale informatie, kwantitatieve en kwalitatieve informatie over vraag en aanbod in de 35 arbeidsmarktregio’s. In de eerste 8 maanden van 2017 trok dit portaal gemiddeld 26.000 bezoekers per maand. Dat is een stijging van ruim 50% ten opzichte van de eerste 8 maanden van 2016. De stijging van het aantal bezoekers wordt vooral veroorzaakt door een hoger bezoek aan de webpagina over (regionale) kansberoepen en overstapberoepen. Werkzoekenden worden steeds meer door adviseurs werk en via diverse artikelen op werk.nl gewezen op de informatie over de arbeidsmarkt op werk.nl.

In een sterk veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk om te weten in welke sectoren tekorten en overschotten te verwachten zijn. Samen met werkgevers‑ en werknemersorganisaties in sectoren en met arbeidsmarktdeskundigen maken we daarom sectorbeschrijvingen en beschrijvingen van enkele sectoroverschrijdende beroepsclusters. In de eerste 8 maanden van 2017 verschenen 14 factsheets over de sectoren Administratieve beroepen, Overheid, Onderwijs, Bouw, Horeca, Vervoer en logistiek, GroothandelProcesindustrie, Schoonmaak, Land‑ en tuinbouw, Zorg, Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang, ICT en Financiële dienstverlening. Daarnaast publiceert UWV thematische publicaties waarmee we kansen en knelpunten in beeld brengen. In de eerste 8 maanden van 2017 verschenen thematische publicaties over beroepen waar weinig werk in is te vinden, zoals administratief medewerker secretariaat, medewerker facilitaire diensten, receptionist, medewerker bedrijfsrestaurant, secretaressen en een publicatie over kansen voor laagopgeleiden. In dezelfde periode verschenen verder de UWV Arbeidsmarktprognose 2017–2018, de notitie Kansrijke beroepen: waar is de arbeidsmarkt krap?, de Duidingsnotitie arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017, de UWV arbeidsmarktanalyse 2017, een update van de kansberoepenlijst en WW’ers vaker aan het werk.