Ondersteuning aan mensen met schulden 2017

Schulden kunnen het perspectief op werk en deelname aan de maatschappij in de weg staan. De wettelijke taak voor de uitvoering van schuldhulpverlening ligt in Nederland bij de gemeente. UWV wil zich richten op het voorkomen en het niet laten verergeren van al bestaande schulden. Dat doen we door klanten goed voor te lichten, tijdig mogelijke financiële problemen te signaleren en klanten met schuldenproblematiek adequaat door te verwijzen naar de juiste instantie. Dat gebeurt nu al door de medewerkers van onze afdeling Klantencontact, maar we willen deze dienstverlening uitbreiden. Dit gaan we met een kleinschalige pilot uitproberen.

In deze pilot zullen medewerkers die dagelijks contact hebben met klanten onderzoeken op welke manier zij klanten met (mogelijke) financiële problematiek kunnen herkennen en hoe zij kunnen zorgen voor een warme overdracht naar gemeentes of wijkteams. Verder verbeteren we de informatie op uwv.nl over inkomensterugval en het voorkomen en oplossen van schulden. Daarnaast bekijken we of we kunnen komen tot meer maatwerkafspraken over de betaling van schulden.