Verantwoorden over ICT 2017

De komende jaren maken we een inhaalslag in ons verouderde systeemlandschap. De concrete uitwerking is opgenomen in het meerjarige UWV Informatieplan (UIP), dat we jaarlijks actualiseren. We hebben het UWV Informatieplan 2018–2022, samen met het Jaarplan 2018, in september 2017 aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangeboden.

Samen met het ministerie informeren we onze belangrijkste stakeholders over de ontwikkeling van onze ICT en wat dit voor hen betekent. De uitbreiding van het aantal projecten dat we publiceren op het Rijks ICT‑dashboard, ondersteunt dit. Dit dashboard biedt informatie over grote projecten bij ministeries en zelfstandige bestuursorganen (zbo’s), zoals UWV. Deze grote projecten komen ook in aanmerking voor een toets van het Bureau ICT‑toetsing (BIT). Momenteel loopt er een BIT‑toets op projecten voor de invoering van de Wet tegemoetkoming loondomein (WTL) en treffen we voorbereidingen op de inleenadministratie en quotumheffing in het kader van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. De voortgang op de strategische doelstellingen in het UWV Informatieplan vormt een terugkerend onderwerp op de agenda van de overleggen met het ministerie van SZW. Daarnaast bespreken we de inhoud met elkaar in maandelijkse UWV Informatieplan‑overleggen. Via kennisdelingssessies vergroten we daarnaast de kennis bij het ministerie over ICT‑ontwikkelingen bij UWV.