Strategische doelstellingen UWV Informatieplan 2017

Voor de inzet van de beschikbare verandercapaciteit hebben we prioriteiten gesteld. Onze dienstverlening voor burgers en de eigen processen van UWV kennen een steeds grotere afhankelijkheid van ICT. De betrouwbaarheid van de digitale dienstverlening is dus een eerste vereiste. De hoogste prioriteit geven we daarom onveranderd aan stabiliteit en continuïteit. Omdat die gevolgen heeft voor de mogelijkheden om wet‑ en regelgeving te implementeren, is afstemming met de wetgevingskalender van het kabinet essentieel.

De kosten van de uitvoering van de projectenportfolio zijn over de eerste 8 maanden van 2017 binnen de begroting gebleven. Wel zijn er op projectniveau mee‑ en tegenvallers in kosten geweest, hebben we keuzes gemaakt over de reikwijdte en waren er veranderingen in prioriteit of omstandigheden. Daardoor zijn sommige projecten later gestart dan voorzien. Daarbij hanteerden we een vast protocol, waarbij de raad van bestuur beslissingen neemt op basis van de prioriteiten in het UWV Informatieplan.

In 2016 zijn we gestart met werken volgens de in het UWV Informatieplan vastgestelde prioriteiten. In het UWV Informatieplan 2017–2021 hebben we strategische doelstellingen verbonden aan deze prioriteiten. De projecten in het plan helpen ons om deze strategische doelstellingen te realiseren. We constateren dat we goed op weg zijn om de 13 strategische doelstellingen voor 2017 te realiseren.

In 2017 bestaat een groot deel van onze projectportfolio uit projecten met de hoogste prioriteit: stabiliteit, continuïteit en informatiebeveiliging. Ook de komende jaren zullen deze projecten tijd en aandacht van ons vragen. Geleidelijk ontstaat er meer ruimte om te werken aan projecten die ons helpen om ons ICT‑landschap te moderniseren en te vernieuwen.