ICT‑prioriteit stabiliteit, continuïteit en informatiebeveiliging 2017

Er wordt geen uitkering meer betaald, geen beoordeling meer uitgevoerd en geen klant meer naar werk begeleid zonder dat onze ICT eraan te pas komt. ICT maakt dan ook onlosmakelijk deel uit van onze primaire processen. Onze systemen moeten betrouwbaar functioneren en voldoende beschikbaar zijn. De hoogste prioriteit geven we daarom onveranderd aan stabiliteit en continuïteit. De borging van de beschikbaarheid van het bestaande systeemlandschap is gebaseerd op 3 pijlers: het monitoren van ketens van systemen, preventief onderhoud en informatiebeveiliging.

Ketens monitoren

In de eerste plaats monitoren we steeds meer ketens van systemen. Dat is nodig omdat alleen op die manier steeds het verband zichtbaar blijft tussen verstoringen en de effecten daarvan op de dienstverlening. Het project Ketenstabilisatie mijnuwv.nl heeft ervoor gezorgd dat de maandelijkse inkomstenverrekening voor de WW onder ketenmonitoring is gebracht.

Preventief onderhoud

De tweede pijler is het preventief onderhoud. ICT‑systemen moeten niet alleen in stand worden gehouden maar ook continu worden gemoderniseerd. In 2017 loopt een aantal trajecten om ons systeemlandschap te ontkoppelen en op die manier minder kwetsbaar te maken voor verstoringen in een keten. Daarnaast werken we aan het automatisch implementeren van software. Hierdoor verminderen we het aantal fouten en herstelacties bij de implementatie van onze software. In het project Robuust outputmanagement vervangen we maatwerkoplossingen door standaardvoorzieningen. De schaalbaarheid en storingsgevoelige onderdelen zijn verbeterd. De UWV Personenadministratie (UPA) is robuust gemaakt, met als gevolg minder verstoringen. Dit project is afgerond. De komende jaren worden geleidelijk meer systemen aangesloten die gebruikmaken van data in UPA. Er is een nieuwe Sharepoint‑omgeving, inclusief beheer, ingericht in het kader van het project Digitale werkplek.

Informatiebeveiliging

De derde pijler is informatiebeveiliging. De uitvoerende divisies zijn primair verantwoordelijk voor de beveiliging van hun processen en systemen. Daarnaast analyseert het UWV Security Operations Center op centraal niveau. Het instrumentarium daarvoor is uitgebreid, in samenhang met de beveiligingsmaatregelen die het rekencentrum verzorgt. In 2017 brengen we de beveiliging van onze systemen naar een hoger niveau. Het project Loghost is hiervoor opgestart. Hiermee realiseren we eind 2018 een generiek platform voor logging waarmee we afwijkend gebruik van de systemen kunnen detecteren, ongeacht of dit interne of externe oorzaken heeft. Daarnaast monitoren we wijzigingen op de systemen, en toetsen gedurende het ontwikkelproces of op te leveren software voldoet aan de beveiligingseisen, zodat tijdige aanpassing mogelijk is. UWV draagt samen met gemeenten bij aan de borging van de veilige gegevenstoegang tot Suwinet. Ondanks de stevige inzet die we hierop doen, verwachten we dat we de voor 2017 benoemde mijlpalen pas in 2018 behalen.

Op kortere termijn zijn er ook acties die bijdragen aan andere prioriteiten zoals vereenvoudiging en modernisering. In 2016 is de overgang van de telefonische helpdesk van UWV Klantencontact van de oude naar de nieuwe leverancier gerealiseerd, een innovatieve stap van legacy naar een uniforme cloudoplossing. Op basis van dit nieuwe platform verbeteren we nu de dienstverlening. In 2017 werken we aan het convergeren van de sociaal‑medische rapportagevoorzieningen. Verder hebben we de levensduur van ons workflowsysteem voor sociaal‑medische dienstverlening tot 2021 verlengd.