Gebruik en beschikbaarheid uwv.nl en werk.nl 2017

Ook al bieden we steeds meer mensen met een WW‑uitkering persoonlijke dienstverlening aan, we verstrekken ook steeds meer online dienstverlening, zowel aan werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden als aan werkgevers en zakelijke relaties. Het is voor veel mensen vanzelfsprekend om relatief eenvoudige administratieve zaken digitaal af te handelen. Online dienstverlening biedt snelle, goede service en meer gemak bij burgers, tegen lagere kosten van UWV. En burgers maken daarvan steeds vaker gebruik. UWV komt met werk.nl en uwv.nl 2 keer voor in de top 5 van meestbezochte (semi)overheidssites. In de eerste 8 maanden van 2017 kreeg uwv.nl 34,5 miljoen bezoeken; dat zijn gemiddeld 4,3 miljoen bezoeken per maand. Hiervan waren er 17,4 miljoen voor het Mijn UWV‑portaal; dat zijn gemiddeld 2,17 miljoen bezoeken per maand.

Onze website werk.nl kreeg in de eerste 8 maanden van 2017 21 miljoen bezoeken; dat zijn gemiddeld 2,6 miljoen bezoeken per maand.

Voor onze dienstverlening via internet is beschikbaarheid essentieel. In de eerste 8 maanden van 2017 was uwv.nl gemiddeld 99,99% beschikbaar. In dezelfde periode was werk.nl 98,8% beschikbaar. Onbeschikbaarheid werd grotendeels veroorzaakt door gepland technisch en functioneel onderhoud, dat in weekenden plaatsvindt. Hierover informeren we gebruikers vooraf. We zetten in op het verder ontkoppelen van ons systeemlandschap, om de hinder door verstoringen of gepland onderhoud te verminderen.