ICT‑prioriteit wet‑ en regelgeving 2017

Op verzoek van de overheid passen we onze systemen continu aan aan veranderingen in wet‑ en regelgeving. Over de implementatie van (grootschalige) nieuwe wet‑ en regelgeving blijven we in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit doen we om de samenhang met de in het UWV Informatieplan beschreven trajecten te bewaken. Door vroeg in beleidstrajecten af te stemmen over de relatie met ICT, bevorderen we dat ICT de optimale bijdrage aan de beleidsdoelstelling levert. De afgelopen periode is dit proces intern geëvalueerd. De komende maanden gaan we in samenwerking met het ministerie na welke verbeteringen mogelijk zijn.