Leveranciersmanagement ICT 2017

Omdat UWV voor een belangrijk deel voorzieningen outsourcet, is onze dienstverlening afhankelijk van externe leveranciers. We investeren daarom continu in leveranciersmanagement. Op basis van de afgesloten contracten bevorderen we de samenwerking met en tussen leveranciers om te komen tot het gewenste flexibiliteitsniveau. We gaan verder met de in gang gezette samenwerking in (kleine) multidisciplinaire teams.

In ons leveranciersmanagement streven we naar een meer zakelijk partnerschap met onze leveranciers: vanuit het tactisch leveranciersoverleg kijken we steeds meer vooruit om ervoor te zorgen dat de dienstverlening goed aansluit bij UWV. Omdat de IV‑organisatie in beweging is, is het soms nodig aanvullende afspraken te maken met leveranciers.

We hebben de sourcingrichtlijn tegen het licht gehouden en geconcludeerd dat de hoofdlijnen daarvan ongewijzigd kunnen blijven en passend zijn om de uitdagingen van het UWV Informatieplan de komende jaren tegemoet te treden. We blijven waar mogelijk uitbesteden en zoeken langlopende partnerschappen met leveranciers. We zetten zwaarder in op uniforme governance om de samenwerking met leveranciers en ook tussen leveranciers vlotter en efficiënter te maken.