Autorisatiebeheer 2017

UWV beheert een grote hoeveelheid gegevens die vertrouwelijk moeten worden behandeld. Het is daarom belangrijk dat gebruikers uitsluitend toegang krijgen tot de functionaliteit van applicaties die ze nodig hebben om hun taken te kunnen uitvoeren. We hebben de laatste jaren gewerkt aan het verbeteren van het autorisatiebeheer op onze systemen en applicaties. Het autorisatiebeheer is sluitend gemaakt door het automatisch toekennen van toegangsrechten tot de meeste systemen en door de maandelijkse controle op afwijkingen tussen toegestane en feitelijke toegang van medewerkers voor de resterende systemen.