Internationale controles 2017

In internationaal verband voert UWV zelfstandig controles uit. Het Interventieteam Buitenland (ITB) bezocht gedurende de eerste 8 maanden van 2017 372 klanten in Frankrijk, Italië, Aruba, Curaçao, Bonaire, Ierland en Groot‑Brittannië. In 79 gevallen leidde dit tot een terugvordering en/of boete.

Het Internationaal Bureau Fraude‑informatie (IBF) heeft in de eerste 8 maanden van 2017 bij vermogensonderzoeken voor gemeenten voor € 2,6 miljoen aan buitenlands vermogen achterhaald.