Informatie over mogelijke instroom in de bijstand 2017

Gemeenten kunnen via een speciaal daarvoor ingericht portaal maandelijks een overzicht krijgen van het aantal WW’ers in hun gemeente of arbeidsmarktregio dat binnen 6 maanden de maximale uitkeringsduur WW bereikt. Zo kan een gemeente inschatten hoeveel WW’ers mogelijk een beroep gaan doen op de bijstand. Eind augustus 2017 waren 116 gemeenten op deze dienst geabonneerd.