AKC 2017

Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) is in 2009 opgericht met als doel professionalisering van het arbeidsdeskundig vak, voor en door arbeidsdeskundigen. Het AKC verzamelt, ontwikkelt en verspreidt met evidence onderbouwde kennis en stimuleert en evalueert het gebruik daarvan door arbeidsdeskundigen. De AKC Kennisagenda sluit aan bij de UWV Kennisagenda. UWV en de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) zijn de samenwerkende partijen in de stichting. Sinds de onderzoekaanbesteding 2016 wordt vooraf een implementatieplan opgesteld om te borgen dat de kennis in de praktijk kan worden benut.

Per 1 maart 2017 is dr. Roland Blonk benoemd op de AKC-leerstoel Arbeidsdeskundigheid en Inclusieve Innovatie van Arbeid aan de Tilburg University. Hij zal op 1 december 2017 zijn inaugurele rede houden. Op 1 juni 2017 heeft dr. Shirley Oomens, sinds 1 mei 2016 lector arbeidsdeskundigheid aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), haar intreerede uitgesproken.

In de jaren 2016–2021 voeren het AKC en de NVvA een maatschappelijk project Duurzaam Werk(t) uit in 5 arbeidsmarktregio’s. Het project is inmiddels in 2 van de 5 regio’s van start gegaan. Het doel is per arbeidsmarktregio 45 werkgevers te ondersteunen bij het duurzaam plaatsen van 45 personen met een redelijk achterstand tot de arbeidsmarkt. Vervolgens zullen deze werkgevers en werknemers 5 jaar gevolgd worden om meer inzicht te verwerven in de factoren die duurzame arbeidsparticipatie en baanbehoud bij mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt bevorderen.

Begin 2017 werden 2 onderzoeken afgerond en gepubliceerd.

Aan de instrumenten waarmee het AKC kennis verspreidt en deelt (leidraden, AKC‑Cahiers, colleges voor arbeidsdeskundigen en voorbeeldcasuïstiek) is een creatieve speelse vorm van kennisverwerving toegevoegd: de Arbeidsdeskundige kennisgame (AD‑Game). De AD‑Game Poortwachter, die op de telefoon, tablet en laptop te spelen is, is ontwikkeld in samenwerking met de NVvA. Niet alleen arbeidsdeskundigen kunnen met de game hun kennis over re‑integratie‑inspanningen in het kader van de Wet verbetering poortwachter toetsen. Ook hrm‑professionals, jobcoaches, werkgevers, werknemers, bedrijfsartsen, casemanagers en andere geïnteresseerden kunnen de game spelen. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten over de Wet verbetering poortwachter die UWV in maart 2017 hield, konden alle deelnemers de AD-Game Poortwachter spelen.