KCVG 2017

Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) is in 2005 opgericht om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de verzekeringsgeneeskunde te bevorderen en meer wetenschappelijke onderbouwing aan de verzekeringsgeneeskunde te geven. Het KCVG is een initiatief van UWV, het Academisch Medisch Centrum (AMC) van de Universiteit van Amsterdam en het VU medisch centrum (VUmc). Sinds 2010 is ook het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) formeel partner. Per 2015 is de samenwerking tussen de universiteiten en UWV opnieuw verlengd voor de duur van 5 jaar.

Er lopen binnen het KCVG tal van onderzoeksprojecten. Nieuwe projecten worden getoetst aan de UWV Kennisagenda en moeten praktijkgerichte en voor de verzekeringsgeneeskunde toepasbare uitkomsten behelzen. Verzekeringsartsen kunnen promotieonderzoek doen, begeleid door senior onderzoekers. Inmiddels zijn meerdere artsen van UWV bij het KCVG gepromoveerd in de verzekeringsgeneeskunde. UWV staat daarbij garant voor de financiering van al gestarte promotietrajecten. In 2017 zijn 2 verzekeringsartsen gepromoveerd in het kader van de UWV‑leerstoel ‘academisering van de verzekeringsgeneeskunde’.

Op 19 januari 2017 is Martine van Egmond gepromoveerd op het proefschrift Return to work in cancer survivors with job loss. Vangnetters zijn mensen die onder het vangnet van de Ziektewet vallen omdat ze geen werkgever hebben die voor hun verzuimbegeleiding en re‑integratie verantwoordelijk is. Uit dit onderzoek blijkt dat een werkhervattingsprogramma voor vangnetters met een diagnose kanker niet leidt tot een statistisch significante verbetering in tijd, in vergelijking met de gebruikelijke begeleiding van UWV. Implementatie van het programma in de huidige vorm is dan ook niet aanbevolen. Er waren echter veel goede ervaringen met gespecialiseerde vormen van coaching die in de gebruikelijke begeleiding van UWV kunnen worden ingezet.

Lieke Lammerts is op 21 april 2017 gepromoveerd op het proefschrift Return to work of workers without an employment contract, sick‑listed due to a common mental disorder, over de re‑integratie van vangnetters met psychische klachten. Ook uit haar onderzoek blijkt dat een nieuw begeleidingsprogramma er niet voor zorgde dat UWV‑klanten sneller en voor een langere tijd weer aan het werk konden. Er zijn meerdere belemmeringen gevonden voor een succesvolle re‑integratie en ook is in kaart gebracht welke inzichten wel kunnen helpen om de re‑integratie van deze kwetsbare groep in de toekomst te verbeteren.