Crisisorganisatie UWV 2017

Om effectief op te kunnen treden in geval van een (dreigende) crisis, zoals langdurige onbereikbaarheid van de online omgeving, heeft UWV een crisisorganisatie ingericht. De crisisorganisatie opereert zowel op centraal als decentraal niveau. Het centrale crisisteam staat onder leiding van de raad van bestuur. In de districten en op het hoofdkantoor zijn districtscrisisteams geformeerd. De teams oefenen eenmaal per jaar een aan de praktijk ontleend scenario. Door deze oefeningen blijven de crisisteams in staat adequaat op te treden in crisissituaties. In de eerste 8 maanden van 2017 hebben we 1 crisisoefening georganiseerd.

De raad van bestuur heeft vorig jaar opdracht gegeven om het beleid voor het bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) te actualiseren. In het eerste kwartaal van 2017 is de eerste fase – een inventarisatie van de huidige stand van zaken door middel van documentatiestudie en interviews met betrokkenen, en de opzet van UWV‑brede governance met betrekking tot BCM – afgerond. In het tweede kwartaal zijn workshops op tactisch en strategisch niveau georganiseerd, en zijn de belangrijkste uitgangspunten uitgewerkt. De volgende stappen zijn het inrichten van de governance, het uitvoeren van een risico‑inventarisatie, het inrichten van een leercirkel en het opstellen van een BCM‑beleidsplan.