Rapportage over voortgang banenafspraak 2017

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft eind juni 2017 de Landelijke monitor banenafspraak gepubliceerd en de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de banenafspraak. UWV heeft de informatie voor deze monitor geleverd. De landelijke monitor laat het aantal gecreëerde banen in het kader van de banenafspraak zien per eind 2016, en zet dit af tegen de oorspronkelijke meting van 1 januari 2013.

In de marktsector zijn in deze periode bijna 19.000 banen gerealiseerd, bij de overheid 3.600. Het eerste aantal ligt boven de doelstelling die is afgesproken in het sociaal akkoord, het tweede aantal eronder. Het kabinet heeft daarom begin september aangekondigd dat voor overheidswerkgevers een quotumregeling gaat gelden die tot meer werkgelegenheid moet leiden voor mensen met een arbeidsbeperking. Om op regionaal niveau meer inzicht te geven in de voortgang van de banenafspraak publiceert UWV ieder kwartaal de Regionale trendrapportage banenafspraak. Deze rapportages bieden informatie over de ontwikkeling van de omvang van de doelgroep voor de banenafspraak in elke arbeidsmarktregio en geven een indicatie van de voortgang per arbeidsmarktregio op het gebied van banen en personen.