Bedrijfsadvies inclusieve organisatie 2017

In 2017 zijn tot en met juli 76 bedrijfs‑/afdelingsanalyses inclusieve arbeidsorganisatie gestart. UWV zet deze bedrijfsanalyses kosteloos in voor bedrijven die streven naar een duurzame inschakeling van mensen met een arbeidsbeperking. Onze professionals ondersteunen deze bedrijven niet alleen bij de analyse van werkprocessen en het herontwerp van functies, maar ook bij de werving en selectie van geschikte kandidaten vanuit de doelgroep. Verder vervullen ze een actieve rol bij het inwerken, trainen en begeleiden van de nieuwe werknemers en hun begeleiders op de werkvloer. Inmiddels zijn van 54 uitgevoerde analyses de resultaten bekend: in totaal is bijna 2.200 uur werk per week geschikt bevonden voor invulling door personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.