Verbeteren werkgeversportaal 2017

Omdat de technische ontwikkelingen en de vereisten aan online dienstverlening niet stilstaan, zijn we het project Ketenstabiliteit werkgeversportaal gestart. Hiermee brengen we het werkgeversportaal op uwv.nl naar een niveau dat past bij de huidige eisen rondom beschikbaarheid, onderhoud, webrichtlijnen en gebruikerservaring. De komende maanden passen we de applicaties op het werkgeversportaal een voor een aan.

Daarnaast bereiden we het werkgeversportaal voor op de aansluiting op eHerkenning. Werkgevers zullen, om gebruik te kunnen maken van de UWV‑dienstverlening, straks moeten inloggen met een eHerkenningsinlogsysteem op beveiligingsniveau 3 (er zijn 5 niveaus). Hiermee worden ook de authenticatie en autorisatie op het portaal verbeterd en voldoet UWV aan de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. UWV is nu bezig met een vooronderzoek. We streven ernaar om eHerkenning in 2018 in te voeren voor het werkgeversportaal. Werkgevers kunnen dan via hetzelfde eHerkenningssysteem met 1 account inloggen bij UWV, de Belastingdienst, de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de Kamer van Koophandel en andere deelnemende overheidsorganisaties. De bestaande zakelijke inlogmiddelen worden op termijn afgeschaft.

Eind juni is een vernieuwde vormgeving in gebruik genomen. Dit is de meest zichtbare verandering voor gebruikers. Het portaal heeft nu dezelfde moderne en gebruiksvriendelijke uitstraling als Mijn UWV‑particulieren en het zakelijk portaal.