Mobiliteit 2017

UWV wil een wendbare organisatie zijn met medewerkers die sterk, mobiel en weerbaar zijn. Deze ingrediënten zijn onderdeel van onze visie op duurzame inzetbaarheid en zijn dan ook vertaald in de huidige cao. Bij toekomstige reorganisaties streven we ernaar boventalligheid zo veel mogelijk te voorkomen en uitstroom op andere manieren te laten verlopen. Indien nodig en mogelijk scholen we medewerkers daarom om, zodat ze nieuwe of andere taken en rollen kunnen vervullen, of aantrekkelijk zijn voor andere werkgevers dan UWV.

In de eerste 8 maanden van 2017 zijn 29 medewerkers boventallig geworden. Dit is aanzienlijk minder dan in dezelfde periode van 2016 (178). De UWV‑loopbaancentra ondersteunen boventallige medewerkers actief bij het zoeken naar nieuw werk, en met succes. Waren er eind 2016 nog 385 boventallige medewerkers, eind augustus 2017 waren het er 260.

Voor de komende jaren hebben we de volgende speerpunten geformuleerd:

  • veranderen zonder boventalligheid

  • inzetten op duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers

  • maatwerkgesprekken voor een goede werk‑privébalans in latere loopbaanfasen

  • financieel advies aan medewerkers van 60 jaar en ouder

  • ondersteuning voor alle medewerkers op het gebied van employability

  • aandacht voor fit en vitaal doorwerken tot het (pre)pensioen

  • managers ondersteunen in hun stimulerende, coachende en faciliterende rol

  • loopbaanmanagement verankeren in de hr‑cyclus

  • actieve samenwerking met andere organisaties om vacatures en personeel uit te wisselen

  • externe arbeidsmarkt actief benaderen voor alle medewerkers

Inmiddels zijn we gestart met het aanbieden van een financieel adviesgesprek voor medewerkers van 60 jaar en ouder; al bijna 40 medewerkers hebben hiervan gebruikgemaakt. In het najaar van 2017 gaan we in het kader van duurzame inzetbaarheid van medewerkers landelijk de workshop Werkfit aanbieden. Deze workshop is bedoeld voor medewerkers van 50 jaar en ouder en is gericht op fit en vitaal doorwerken tot het (pre)pensioen.